Termat e Përdorimit

Përmbajtja

Artikujt në këtë faqe kanë si qëllim vetëm informimin dhe dhënien e ndihmës në distancë por në cdo rast ju duhet të konsultoheni me mjekun e familjes ose duke kontaktuar me numrat e vëna në dispozicion nga qeveria shqiptare për menaxhimin e situatës së pandemisë së COVID-19 të cilat janë 0800 40 40 ose për raste urgjence mjekësore 127.

Për këshilla, informacione mbi rregullat dhe masat kundër COVID-19 mund të vizitoi faqen zyrtare Coronavirus.al

Formularët e kontaktit

Kur ju kontaktoni me anë të formularëve, të gjitha të dhënat që ju dërgoni ruhen vetëm për qëllimet që ju bëhen të ditura në faqen përkatëse. Në asnjë rast faqja jonë nuk do të ndajë të dhënat tuaja personale me palë të treta

Shënim: “Ky publikim, është mundësuar me mbështetjen financiare të AMSHC-së. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e autorit, opinioni i shprehur në të nuk është domosdoshmërisht opinion i AMSHC-së”.
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
© 2022 Qendra Memento. Të gjitha të drejtat të rezervuara
Termat e Përdorimit Kontakt